header_bdn2017.JPG

 

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM KONFERENCJI

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nanoszenia zmian w programie

pobierz szczegółowy program w pliku .pdf

 

PROGRAM RAMOWY KONFERENCJI

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nanoszenia zmian w programie

 

Piątek, 26 maja 2017

Wczesnym popołudniem - otwarcie konferencji

Sesje naukowe, w przerwie kawa, herbata

Warsztaty i wystawa firm towarzyszące konferencji

Wieczorem - kolacja, wydarzenie fakultatywne

 

Sobota, 27 maja 2017

Przez cały dzień - sesje naukowe, w przerwach kawa, herbata i lunch

Warsztaty i wystawa firm towarzyszące konferencji

Wieczorem - kolacja, wydarzenie fakultatywne


Niedziela, 28 maja 2017

Zakończenie - wyjazd uczestników