header_bdn2017.JPG

 

 

PATRONAT I WSPÓŁPRACA NAUKOWA

Klinika Neurologii z Pododdziałem Leczenia Udaru Mózgu
Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 2 w Rzeszowie

Kierownik Oddziału: prof. dr hab. med. Halina Bartosik-Psujek

Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym
Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu

Kierownik Oddziału: dr med. Dariusz Bielecki

Katedra i Klinika Neurologii
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Kierownik: prof. dr hab. med. Konrad Rejdak

Oddział Rzeszowski Polskiego Towarzystwa Neurologicznego

 

KIEROWNICY NAUKOWI

Przewodnicząca Komitetu Naukowego

Prof. dr hab. med. Halina Bartosik-Psujek

Klinika Neurologii z Pododdziałem Leczenia Udaru Mózgu
Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 2 w Rzeszowie

Wiceprzewodniczący Komitetu Naukowego

Dr med. Dariusz Bielecki

Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym
Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu

 

ORGANIZATOR KONFERENCJI

Skolamed_adres_2015_bn.PNG

 

PRZEWODNICZĄCY KOMITETU ORGANIZACYJNEGO

Dr med. Dariusz Bielecki

Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym
Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu

37-500 Jarosław, ul. 3-go Maja 70
tel. (16) 621 54 21